Kategori: Besparingsskogen

Nu hittar du protokollen från höststämman här på hemsidan

Måndag 19 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Nu hittar du protokollen från vårstämman här på hemsidan

Ånglan Vind AB utreder möjligheten att uppföra och driva en vindkraftpark på fastigheten Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog S:1 ca 40 km nordost om Falun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Som ett led …

Samråd – vindkraftsprojektet ”Ånglarna” Läs mer »

Tisdagen 26 maj kl. 19 är du som delägare varmt välkommen till ordinarie vårstämma i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga. Direkt efter genomför vi ordinarie vårstämma för Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening. Inbjudan och dagordning ordinarie vårstämma i Svärdsjö …

Inbjudan till Vårstämma 2015! Läs mer »

Vi arbetar löpande med olika projekt. Från och med nu kommer du att kunna läsa om våra olika projekt och dess status här

Nu hittar du protokollen från höststämman här på hemsidan