Jakt

Jakten på besparingsskogen är uppdelad i två områden, det ena på 3 058 ha och det andra på 2552 ha. Jakten är utarrenderad till två jaktklubbar.

Det ena området ligger i Nordvästra delen av besparingsskogen och arrenderas av Storsjöns Jaktklubb och det andra området ligger i Sydöstra delen och arrenderas av Stentjärns Jaktklubb.

Gränsen mellan de båda sträcker sig från Gästrikegränsen, norr om Nottjärn, fram till Stora Björnmossviken, vidare längs med viken, genom Dammfjärden, korset, över Storsjön fram till Östra Hattbacksvägen. Gränsen följer sedan vägen fram till första vägkorsningen och vidare där söderut efter jaktråvägen fram till södra rågången.

Omfattande jaktmöjligheter, främst på älg

slide_algFörutom jakt på älg bedrivs jakt på skogsfågel och hare. Rådjursstammen är väldigt låg, men ett och annat rådjur fälls. Björnstammen ökar, men hittills har ingen björn skjutits i modern tid.

Älgjakten ingår sedan 1999 i Lumshedens älgskötselområde.

Kontaktpersoner:

Storsjöns Jaktklubb

Ordförande: Bertil Sundström, tel: 016-256 90, 070-692 61 37

Jaktledare: Björn Jobacker, tel: 0171-823 07, 070-692 13 12

Stentjärns Jaktklubb

Ordförande: Roland Andersson, tel. 016-515 498, 070-721 54 98

Jaktledare: Per Höcke, tel: 070-304 82 48