Årsmöten

Våra ordinarie årsmöten/ stämmor hålls en gång på våren och en gång på hösten.  Inbjudan når alla andelsägare via annons i Dalarnas tidningar tillsammans med inbjudan bl.a. här på hemsidan.

Onsdag 25 oktober kl. 18 (Sockenstugan intill Svärdsjö kyrka) är du som andelsägare varmt välkommen till höststämma 2023 för Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och Svärdsjö Jordbrukskassa (se länk till kallelse här nedan).

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2022

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2021

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2021

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2021

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2021

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2017

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2017

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2016

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2016

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2014

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2014

Protokoll vårstämma Besparingsskogen 2014

Protokoll vårstämma Jordbrukskassan 2014

Protokoll höststämma-besparingsskogen 2013

Protokoll_varstamma-besparingsskogen-2013

Protokoll_varstamma-2013