Skogsbruk

Vår huvudsakliga verksamhet är att bruka den skog som besparingsskogen omfattas av. En stor areal gör att detta är ett omfattande arbete.

 

sammanstallning_markernaDen totala landarealen på Besparingsskogen är 5 646 ha, varav vatten 593,3 ha och produktiv skogsmark 4 311 ha. Till vänster ser du en sammanställning över området (klicka på bilden för större storlek).

 

Våra skogar ger stora möjligheter till uttag

Under den senaste 5 årsperioden, 2008 – 2012 avverkade vi i snitt 7 284 m3fub/år. Slutavverkningsytan är 17 ha/år och vi gallrar i snitt 120 ha/år. Sammanlagt ger detta ett uttag på 2,03 m3sk/ha.

Gallringar och skogsvård görs av vår samarbetspartner Stora Enso (enligt avtal från 2012-08-01 till 2016-07-31). Slutavverkningar säljer vi i form av rotposter.

Då vi byggt nya vägar och kraftledningar m.m. för vindkraftsverken ska vi göra en ny skogsbruksplan under 2013.

aldersklasser  Bilden till vänster visar en sammanställning av åldersklasser m.m. för hela vårt innehav.