Samråd – vindkraftsprojektet ”Ånglarna”

Ånglan Vind AB utreder möjligheten att uppföra och driva en vindkraftpark på fastigheten Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog S:1 ca 40 km nordost om Falun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan.

Som ett led i utredningen samråder bolaget med allmänheten, myndigheter, organisationer och närboende. Mer info om projektet ”Ånglarna” och underlaget som används i samrådet hittar du här.

Om ytterligare information om projektet önskas, kontakta projektledare Dag Melkersson på mail eller på telefon 070-410 49 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*