Vindkraft Ånglarna

Sedan augusti 2014 driver en arbetsgrupp i styrelsen Besparingsskogens nya vindkraftsprojekt ”Ånglarna” genom bolaget Ångan Vind AB. Arbetsgruppen ansvarar för att projektering genomförs av en ny vindkraftspark belägen i södra och östra delarna av Besparingsskogen. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Projektet kommer att lämnas till försäljning efter att tillståndsprocessen är avslutad i slutet av 2016. 

I februari i år genomförde vi ett inledande samråd med Länsstyrelsen och Falu Kommun där vi redovisade projektet och lämnade underlag för ett yttrande. Projektet omfattar upp till 23 verk med en effekt på 3-6 MW och med en totalhöjd på max 220m. Underlaget till samrådet är framtaget av Dag Melkersson, Borago Utvecklings AB, vår konsult och projektledare, i samarbete med Håkan Hansson, Ownpower. I slutet av mars fick vi ett positivt svar från Länsstyrelsen och Falu Kommun. Vi ska nu göra några kompletteringar som inte kommer att försena eller påverka projektet negativt. Den slutgiltiga tillståndsprövningen kommer att lämnas in till Länsstyrelsen och Falu Kommun i slutet av 2015.

Nu pågår inventering av fågel (primärt örn, orre och tjäder), fladdermöss och växter. Dag Melkersson håller på att projektera parken och en layout av parken växer nu fram som visar placering av de olika vindkraftverken m.m.

Samrådsunderlag

Som ett led i utredningen samråder bolaget med allmänheten, myndigheter, organisationer och närboende. Underlaget som används i samrådet hittar du här nedan:

Samrådsinformation Ånglarna

Samrådsformulär Ånglarna

Samrådsunderlag enligt Miljöbalken

Fotomontage Björnmosen – Ånglarna

Fotomontage Björnmosen – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Ryssjön – Ånglarna

Fotomontage Ryssjön – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Sågviken – Ånglarna

Fotomontage Sågviken – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Vintjärn – Ånglarna

Fotomontage Vintjärn – Ånglarna – Svartnäs

Om ytterligare information om projektet önskas, kontakta projektledare Dag Melkersson på mail  eller på telefon 0704104971.