Vindkraft Ånglarna

Sedan augusti 2014 driver Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog ett nytt vindkraftsprojekt ”Ånglarna”  genom bolaget Ånglan Vind AB.  Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Vår plan är att Projektet kommer att lämnas till försäljning efter att tillståndsprocessen är avslutad 2018/2019.

I februari i 2015 genomförde vi ett inledande samråd med Länsstyrelsen och Falu Kommun där vi redovisade projektet och lämnade underlag för ett yttrande. Projektet omfattade då upp till 23 verk med en effekt på 3-6 MW och med en totalhöjd på max 220m. Underlaget till samrådet är framtaget av Dag Melkersson, Borago Utvecklings AB, vår konsult och projektledare, i samarbete med Håkan Hansson, Ownpower.  

Tillståndsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen i februari 2017. Efter kungörelse från länsstyrelsen har synpunkter från privatpersoner, organisationer och myndigheter inkommit. Ånglan Vind AB har kommenterat synpunkterna i ett svar till länsstyrelsen. Under våren 2018 har en komplettering av ansökan gjorts med anledning av ny rättspraxis. Vi väntar beslut från Miljöprövningsdelegationen i början av 2019.

Samrådsunderlag

Som ett led i utredningen samråder bolaget med allmänheten, myndigheter, organisationer och närboende. Underlaget som används i samrådet hittar du här nedan:

Samrådsinformation Ånglarna

Samrådsformulär Ånglarna

Samrådsunderlag enligt Miljöbalken

Fotomontage Björnmosen – Ånglarna

Fotomontage Björnmosen – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Ryssjön – Ånglarna

Fotomontage Ryssjön – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Sågviken – Ånglarna

Fotomontage Sågviken – Ånglarna – Svartnäs

Fotomontage Vintjärn – Ånglarna

Fotomontage Vintjärn – Ånglarna – Svartnäs

Om ytterligare information om projektet önskas, kontakta projektledare Dag Melkersson på mail  eller på telefon 0704104971.