Fiske

På besparingsskogen finns ett flertal tjärnar och några sjöar. Fiskbestånden består framförallt av Gädda och abborre. Den största sjön heter Storsjön och är känd för sina stora gäddor och abborrar. I Storsjön finns även ett bestånd av siklöja.

På Storsjöns Västra sida finns en isättningsplats för båtar iordningställd. På vintern kan vägarna vara oplogade och sålunda ej framkomliga. Under tjällossning på våren är vägarna avstängda. Övriga tider är vägarna oftast framkomliga om inte det råder speciella förhållanden så som t.ex. ihållande regn eller reparation och underhåll av vägarna.

Fiskevattnen på besparingsskogen ingår sedan 1987 i Lumshedens Fiskevårdsområdesförening. Vill man prova fiskelyckan måste man lösa fiskekort i Lumshedens F.V.O.F. Här hittar du mer information om fisket i Lumshedens Fiskevårdsområde

Här kan du köpa fiskekort:

  • Handlar’n i Lumsheden, tel. 0246-711 00
  • Svärdsjö Järn, tel. 0246-510 30
  • Real Fishing (Sandviken), tel. 070 – 671 87 61
  • Centrumkiosken (Järbo), tel. 0290 – 702 87

Kontaktpersoner:

Ordförande: Ove Jackson, tel. 070-625 12 67

Sekreterare: Åke Olsson, tel. 0246 – 711 16

Ledamot: Sten-Erik Malmqvist, tel. 070-3110822

Ledamot: Sören Westgren, tel. 023 – 605 23