Projekt

Vi arbetar löpande med olika projekt. Här kan du läsa mer om dessa och deras respektive status.

Vindkraftsprojektet ”Ånglarna”

Sedan augusti 2014 driver en arbetsgrupp i styrelsen Besparingsskogens nya vindkraftsprojekt ”Ånglarna” i bolaget Ånglan Vind AB. Arbetsgruppen ansvarar för att projektering genomförs av en ny vindkraftspark belägen i södra och östra delarna av Besparingsskogen. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Projektet kommer att lämnas till försäljning efter att tillståndsprocessen är avslutad i slutet av 2016. Läs mer här…

 

 

Top