Årsmöten

Som delägare är du varmt välkommen att delta på våra ordinarie årsmöten/ stämmor som hålls en gång på våren och en gång på hösten.  Inbjudan når alla delägare via annons i Dalarnas tidningar tillsammans med inbjudan bl.a. här på hemsidan.

Tisdag 19 maj kl 18 är du som delägare varmt välkommen till vårstämma 2020 för Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och Svärdsjö Jordbrukskassa.

Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga stämman utomhus på Svärdsjö Gammelgård, för att minimera risken för smittspridning. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kallelse och inbjudan Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog vårstämma 2020

Kallelse och inbjudan Svärdsjö Jordbrukskassa vårstämma 2020

Här nedan hittar du protokoll från tidigare årsmöten:

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2017

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2017

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2016

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2016

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2014

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2014

Protokoll vårstämma Besparingsskogen 2014

Protokoll vårstämma Jordbrukskassan 2014

Protokoll höststämma-besparingsskogen 2013

Protokoll_varstamma-besparingsskogen-2013

Protokoll_varstamma-2013