Årsmöten

Som andelsägare är du varmt välkommen att delta på vårstämmor för Besparingsskogen och Jordbrukskassan, måndag 23 maj kl 18 i Prostladan bakom Prästgården i Svärdsjö – parkera på Gammelgården. Du är varmt välkommen!

Våra ordinarie årsmöten/ stämmor hålls en gång på våren och en gång på hösten.  Inbjudan når alla andelsägare via annons i Dalarnas tidningar tillsammans med inbjudan bl.a. här på hemsidan.

 

Här nedan hittar du protokoll från tidigare årsmöten:

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2021

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2021

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2021

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2021

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2017

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2017

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2016

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2016

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2014

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2014

Protokoll vårstämma Besparingsskogen 2014

Protokoll vårstämma Jordbrukskassan 2014

Protokoll höststämma-besparingsskogen 2013

Protokoll_varstamma-besparingsskogen-2013

Protokoll_varstamma-2013