Årsmöten

Som delägare är du varmt välkommen att delta på våra ordinarie årsmöten/ stämmor som hålls en gång på våren och en gång på hösten.  Inbjudan når alla delägare via annons i Dalarnas tidningar tillsammans med inbjudan bl.a. här på hemsidan.

Måndag 29 maj kl. 19 är du som delägare varmt välkommen till ordinarie vårstämma i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga. Direkt efter genomför vi ordinarie vårstämma för Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening.

Kallelse och dagordning till Svärdsjö Svartnäs Besparingsskogs vårdstämma 2017

Kallelse och dagordning till Svärdsjö Jordbrukskassas vårdstämma 2017

Här nedan hittar du protokoll från tidigare årsmöten:

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2016

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2016

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2014

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2014

Protokoll vårstämma Besparingsskogen 2014

Protokoll vårstämma Jordbrukskassan 2014

Protokoll höststämma-besparingsskogen 2013

Protokoll_varstamma-besparingsskogen-2013

Protokoll_varstamma-2013