Årsmöten

Som andelsägare är du varmt välkommen att delta på våra ordinarie årsmöten/ stämmor som hålls en gång på våren och en gång på hösten.  Inbjudan når alla andelsägare via annons i Dalarnas tidningar tillsammans med inbjudan bl.a. här på hemsidan.

Torsdag 27 maj kl. 18 är du som andelsägare varmt välkommen till vårstämma 2021 för Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och Svärdsjö Jordbrukskassa.

Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga stämman till Dala-Hus utlastningshall i Linghed. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här nedan hittar du protokoll från tidigare årsmöten:

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2020

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2020

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2019

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2019

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2018

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan 2018

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2017

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2017

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2017

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan 2016

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2016

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2016

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll vårstämma-Besparingsskogen 2015

Protokoll vårstämma-Jordbrukskassan  2015

Protokoll höststämma-Besparingsskogen 2014

Protokoll höststämma-Jordbrukskassan  2014

Protokoll vårstämma Besparingsskogen 2014

Protokoll vårstämma Jordbrukskassan 2014

Protokoll höststämma-besparingsskogen 2013

Protokoll_varstamma-besparingsskogen-2013

Protokoll_varstamma-2013