Stadgar

Ett arbete med att uppdatera stadgarna har pågått de senaste åren. Nedan finner du de nya gällande stadgarna. 

Stadgar_Svardsjo-Svartnas-besparingsskog