Stadgar

Ett arbete med att uppdatera de befintliga stadgarna har pågått sedan 2013.  Ett reviderat förslag till nya stadgar hittar du här nedan. Detta förslag ska nu besparingsskogens andelsägare läsa och begrunda och inför höstmötet, mitten av oktober – datum kommer inom kort, till styrelsen inkomma med synpunkter om ev. ändringar och kompletteringar. Efter höstmötet kommer ett förslag på nya stadgar att skickas till länsstyrelsen för handläggning.

Här hittar du förslag till nya stadgar Förslag till nya stadgar för Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog

Här hittar du befintliga stadgar Stadgar_Svardsjo-Svartnas-besparingsskog