Vindkraft Jädraås

En viktig del av vår framtida verksamhet kommer vara vår satsning på vindkraft. Sedan första kvartalet 2013 har vi 23 vindkraftverk i drift som bidrar till att skapa förnybar energi och utdelning till delägarna.

Våren 2007 fick vår styrelse en förfrågan om att arrendera ut mark till vindkraftsprojektet Jädraås Vindkraft AB som ägdes av Bergvik Skog och Ownpower Projects AB.  Styrelsen och andelsägarna på stämmorna ställde sig positiv till detta.  Den 22 oktober 2008 hölls det ett samrådsmöte på Hedenborg om projektet, därefter lämnades en miljökonsekvensbeskrivning in till berörda myndigheter.

En snabb process har gjort att vindkraftverken nu är i drift

Processen med myndigheter och överklaganden har gått fort då framförallt Länsstyrelsen Dalarna varit positiv till vindkraftsprojektet. I oktober 2011 såldes Jädraås Vindkraft AB till Arise Windpower och Platina Partner LPP. Hösten 2012 restes de första vindkraftsverken på Besparingsskogen och första kvartalet 2013 var alla i drift. Hela parken omfattar 66 verk varav 23 står på Besparingsskogen

Nedan är en karta över hela parken med alla dess verk

Vindkraft_situationsplan

 

 

 

 

 

 

Nedan är en karta över verken och vägarna i området

Vindkraft_Verk_och_vagar_Arise