Styrelsen

Här är ledamöterna i styrelsen.

Lars-Erik Backlund
Ordförande
Tel. 010-482 84 04
Hans-Erik Murmester
Vice ordförande
Tel. 070-991 76 51
Anders Rustas
Kassör
Tel. 070-375 95 78
Anders Tosteby
Ledamot
Tel. 070-692 09 28
Mats Andersas
Ledamot
Tel. 070-336 84 24
Johnny Knutsson
Ledamot
Tel. 010-467 73 02
Sten-Erik Malmqvist
Ersättare
Tel. 070- 311 08 22
Hans Andersson
Ersättare
Tel. 070-264 43 05
Stefan Sparring
Ersättare
Tel. 076-106 05 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SparaSpara