Verksamhet

Torken/kvarnen

Torken och kvarnen sköts av mjölnaren Örjan Stängnings. Spannmål och utsäde lämnas in för torkning och rensning samt malning/krossning. Under 2011 har en ny panna till torken installerats. Du kan kontakta Örjan på telefon 070-780 10 91.

Du kan hyra vår djurtransport för att hålla dina marker öppna

Under 2010 har vi köpt in en djurtransport för att underlätta djurhållningen i Svärdsjö och bidra till att hålla markerna öppna med betande djur.  Djurtransporten kan du som delägare i Jordbrukskassan hyra för en årskostnad på 500 kronor (för icke delägare är hyran 800 kronor).

Bokning av djurtransporten sker via Kerstin Granath 070-556 67 68. När du har använt transporten är det viktigt att du rengör den noggrant. Använd gärna ett desinfektionsmedel typ Virkon.

Ansök om veterinärbidrag

Till delägare i Svärdsjö Jordbrukskassa betalas veterinärbidrag ut. Bidraget gäller endast för arbetskostnaden till den del som överstiger 400 kronor.  Ansökan om utbetalning sker genom att blankett nedan fylls i och skickas in tillsammans med kopia på betald faktura och förrättningsunderlag.

Veterinaransokan