Samarbetspartner

En bra samarbetspartner är av stor vikt för oss.  Besparingsskogen har för närvarande det förfaringssättet att man har en samarbetspartner vad gällande skogsvård och gallring. Det kan vara ett skogsbolag, annan virkesköpare eller organisation. Samarbetspartnern utför gallring, röjning, markberedning och plantering. Denne köper även virket som faller ut i gallringarna.

Besparingsskogen ställer krav på uppdragstagaren, som till exempel att denne har maskiner som är utrustade med modern mätutrustning och uppfyller miljökraven m.m. Förarna skall ha grönt kort i skogen. Avtalstiden är normalt fyra år, men kan omförhandlas efter ett år om någon av parterna begär det. För att man skall kunna begära omförhandling skall virkespriserna på marknaden förändrats.

 Lokala aktörer som verkar i Svärdsjöbygden

För att välja samarbetspartner för skogsvård begär styrelsen in anbud från aktörer verkande i Svärdsjöområdet. Där får aktörerna lägga bud på kostnader för skogsvården samt nettointäkter på gallringsvirket. Den som sammantaget kan presentera de lägsta kostnaderna för skogsvård och de högsta nettopriserna för virket väljs till samarbetspartner för perioden.

Mellanskog är vår partner 

Från augusti 2016 till juli 2020 är Mellanskog vår partner.