Samarbetspartner

En bra samarbetspartner är av stor vikt för oss.  Besparingsskogen har för närvarande det förfaringssättet att man har en samarbetspartner vad gällande skogsvård och gallring. Det kan vara ett skogsbolag, annan virkesköpare eller organisation. Samarbetspartnern utför gallring, röjning, markberedning och plantering. Denne köper även virket som faller ut i gallringarna.

Besparingsskogen ställer krav på uppdragstagaren, som till exempel att denne har maskiner som är utrustade med modern mätutrustning och uppfyller miljökraven m.m. Förarna skall ha grönt kort i skogen. Avtalstiden är normalt fyra år, men kan omförhandlas efter ett år om någon av parterna begär det. För att man skall kunna begära omförhandling skall virkespriserna på marknaden förändrats.

 Lokala aktörer som verkar i Svärdsjöbygden

För att välja samarbetspartner för skogsvård begär styrelsen in anbud från aktörer verkande i Svärdsjöområdet. Där får aktörerna lägga bud på kostnader för skogsvården samt nettointäkter på gallringsvirket. Den som sammantaget kan presentera de lägsta kostnaderna för skogsvård och de högsta nettopriserna för virket väljs till samarbetspartner för perioden.

Stora Enso är vår partner återigen

Från 1997 till och med 2007 har Stora Enso varit samarbetspartner, i två fyraårsperioder samt i en tvåårsperiod. Från 2007 valdes genom tidigare presenterade kriterier skogsägareföreningen Mellanskog.

Vid anbudsförfarandet inför perioden 2012 till 2016 bjöds fem aktörer in. Det var Stora Enso, Weda Skog, Dala Lumber, Mellanskog samt Sveaskog. Denna gång var det återigen Stora Enso som presenterade lägsta kostnaden samt högsta nettointäkten och som således valdes till samarbetspartner till och med 2016.