Författare: svardsjobesparingsskog.se

Torsdag 22 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen på höststämma. Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga höststämman på Hedenborg. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kallelse och dagordning till …

Inbjudan höststämma 2020 Läs mer »

Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga vårstämman utomhus på Svärdsjö Gammelgård, för att minimera risken för smittspridning.Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tisdag 19 maj kl 18 är du som andelsägare varmt välkommen …

Inbjudan vårstämma 2020 Läs mer »

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Sista ansökningsdag är 31 mars (2020). Här hittar du …

Du/ ni missar väl inte att söka bygdepeng?! Läs mer »

Torsdag 31 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Kallelse och dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Tisdag  28 maj kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på vårstämma. Kallelse och dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Här hittar du mer info …

Sök bygdepeng! Läs mer »

Nu hittar du protokollen från höststämman här på hemsidan

Nu hittar du protokollen från vårstämman här på hemsidan

Tisdag 30 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du inom kort här Verksamhet – Årsmöten.

Måndag 21 maj kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på vårstämma. Kallelse och dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du här Verksamhet – Årsmöten.