Månad: maj 2014

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening i Sockenstugan Svärdsjö måndagen den 19 maj direkt efter Besparingsskogens stämma.   Ärenden: 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman. 2 Val av två personer att justera stämmans protokoll …

Vårstämma Svärdsjö Jordbrukskassa Läs mer »

    Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga måndagen den 19 maj 2014 kl. 19.00. 1. Ärenden:   Godkännande av kungörelsen för stämman.   Val av sekreterare för stämman. …

Vårstämma Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog Läs mer »