Kategori: Projekt

Samråd – vindkraftsprojektet ”Ånglarna”

Ånglan Vind AB utreder möjligheten att uppföra och driva en vindkraftpark på fastigheten Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog S:1 ca 40 km nordost om Falun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Som ett led

Publicerad i Besparingsskogen, Projekt, Vindkraft

Läs om våra aktuella projekt

Vi arbetar löpande med olika projekt. Från och med nu kommer du att kunna läsa om våra olika projekt och dess status här

Publicerad i Besparingsskogen, Projekt, Skogsbruk, Styrelsen, Verksamhet, Vindkraft