Kategori: Projekt

Samråd – vindkraftsprojektet ”Ånglarna”

Ånglan Vind AB utreder möjligheten att uppföra och driva en vindkraftpark på fastigheten Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog S:1 ca 40 km nordost om Falun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan. Som ett led

Läs om våra aktuella projekt

Vi arbetar löpande med olika projekt. Från och med nu kommer du att kunna läsa om våra olika projekt och dess status här

Top