Kategori: Okategoriserade

Torsdag 22 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen på höststämma. Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga höststämman på Hedenborg. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kallelse och dagordning till …

Inbjudan höststämma 2020 Läs mer »

Med anledning av rådande Corona pandemi så har vi valt att förlägga vårstämman utomhus på Svärdsjö Gammelgård, för att minimera risken för smittspridning.Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tisdag 19 maj kl 18 är du som andelsägare varmt välkommen …

Inbjudan vårstämma 2020 Läs mer »

Torsdag 31 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Kallelse och dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Här hittar du mer info …

Sök bygdepeng! Läs mer »

Nu hittar du protokollen från höststämman här på hemsidan

Tisdag 25 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning till både Besparingsskogens och Jordbrukskassans höststämma hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Torsdag 23 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning hittar du under Verksamhet – Årsmöten (not 141110: dagordningen är nu borttagen, dock hittar du protokollen här…) inom kort.

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening i Sockenstugan Svärdsjö måndagen den 19 maj direkt efter Besparingsskogens stämma.   Ärenden: 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman. 2 Val av två personer att justera stämmans protokoll …

Vårstämma Svärdsjö Jordbrukskassa Läs mer »

    Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga måndagen den 19 maj 2014 kl. 19.00. 1. Ärenden:   Godkännande av kungörelsen för stämman.   Val av sekreterare för stämman. …

Vårstämma Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog Läs mer »

Information styrelsemöte 2013-11-13 Hej alla delägare, Här följer lite information från senaste styrelsemötet. Tanken är att i möjligaste mån ge information via hemsidan om vad som behandlas på styrelsemötena genom ett sammandrag. Bygdepeng vindkraft En stor fråga som diskuterades var …

Information från Styrelsemöte Läs mer »