Information från Styrelsemöte

Information styrelsemöte 2013-11-13

Hej alla delägare,

Här följer lite information från senaste styrelsemötet. Tanken är att i möjligaste mån ge information via hemsidan om vad som behandlas på styrelsemötena genom ett sammandrag.

Bygdepeng vindkraft

En stor fråga som diskuterades var administrationen av bygdepengen. Stadgar skall skrivas samt en lämplig administrationsplattform skall utses. Här diskuterades ett par olika förslag. Nästa möte i december kommer att domineras av att färdigställa stadgar samt inbjuda Svärdsjö Intresseförening till ett möte angående administrationen.

Vägar

Underhåll av vägar inklusive krossning av material diskuterades. Även frågan om nya vägsamfälligheter samt nybyggnation av stickväg fanns på agendan.

Hemsidan

Under den senaste stämman framfördes önskemålet att alla protokoll, även styrelseprotokoll, skall publiceras på hemsidan. I dag är meningen att stämmoprotokoll skall publiceras.

För att begränsa tillgången till endast andelsägare diskuterades olika tekniska lösningar, inloggning, dropbox med flera.

Detta diskuterades ingående under mötet och beslut togs att inte publicera alla styrelseprotokoll per automatik. Detta med stöd av stadgarna § 10 som bland annat beskriver förfarandet vid offentliggörande av handlingar.

Styrelsen hoppas på förståelse för att det ibland kan finnas information i styrelseprotokollen som kan vara till men för andelsägarna om den kommer i orätta händer. Det kan röra sig om detaljer i pågående förhandlingar, till exempel. Med över 800 andelsägare önskar styrelsen ha god kontroll över vem som får vilken information. Med det sagt så går det även fortsättningsvis att fråga styrelsen om att få se protokollen och övriga handlingar i sin helhet.

Övriga frågor

Stora Enso har redovisat senaste gallringen, diskussion om Advokat Joanna Landaus skrivelse fördes.

Med vänliga hälsningar

Stefan Sparring

Vice ordf / sekreterare

076-1060584

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*